GÁZFELÜLVIZSGÁLAT - Víz-gáz-fűtés-klíma szerelés,gázvezeték szerelés, gázkészülék szerelés, gázkészülékek karbantartása.

Hívjon, hogy mielőbb segíthessünk!
Papp József +36 (30) 362-0320
Hétköznap; 8.00 óra - 18.00 óra között
E-mai: jpapp@hatasfokhungaria.hu


Gázvezeték tervezés és szerelésGázvezeték tömörrététel és javításEgyszerűsített gázkészülékcsereGázkészülék szerelés és javításEgyszerűsített gázkazán csereCírkó csere, javítás és felújításFüstgáz ellemzés, CO mérésSzénmonoxid riasztó szerelésTörvény által előírt gázfelülvizsgálatVízóra tervezés és mellékmérő csereVízszerelés, vízcsap csere, kádcsereZuhanykabinzuhanyfülke szerelésFűtéskorszerüsítés, beszabályozásFűtés javítás, mosás, beszabályozás

LAKOSSÁGI- IPARI - TÁRSASGÁZI
Víz-Gáz-fűtés-Klíma-Gázkészülék szerelés
Egyszerüsített gázkészülék csere
Tartalomhoz ugrás

GÁZFELÜLVIZSGÁLAT

Gázvezetékek és gázkészülékek Gázipari Müszaki - Biztonsági Felülvizsgálata
Papp József Mobil tel: 06 30 362-0320.


Tisztelt Fogyasztók!
A gázvezeték 2 részre bontható (tulajdonviszonyilag)

Gáz-csatlakozó vezeték (Osztatlan közös tulajdon, a telekhatártól a
mérőórák előtti főelzáró csapig tart.(maga az elzáró is ide sorolandó) panellakás esetén, ahol nincs gázmérő, ott a gáztűzhely előtti főelzáró csap a végpontja.)
Fogyasztói gázvezeték (A gázmérőóra jobb oldali csonkjától a fogyasztói gázkészülékekig tartó vezetékszakasz. Panellakás esetén, a lakáson belüli fogyasztói főelzáró és a gáztűzhely közötti szakasz.)
Társasházak esetében  gáz
- csatlakozó vezeték felülvizsgáltatása a közös képviselő hatáskörébe tartozik. A fogyasztói vezetékek és fogyasztói gázkészülékek felülvizsgáltatása, a tulajdonos feladata.
A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat célja, hogy feltárjuk azon hiányosságokat, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a gázkészülé
k tulajdonosok élet és vagyonbiztonságát.


A felülvizsgálat során ellenőrizzük:

A csatlakozó és fogyasztói
gázvezeték esetében:
a gázvezeték elhelyezése, nyomvonala megfelel-e a törvényi előírásoknak
a
vezeték műszaki állapotát, alkalmasságát, rögzítettségét, karbantartottságát és korrózióvédelmét
az oldható kötések külső tömörségét
használaton kívüli részek biztonságos lezárását
térszint alatti csatlakozó és fogyasztói
gázvezeték tömörségét

Gázkészülék esetében:
A gázkészülék szakszerű elhelyezése, beüzemelése, rendszeres karbantartása, illetve a csatlakozó gázvezeték időszakos felülvizsgálata az elmúlt évek során előtérbe került, tekintettel az elsősorban fűtési szezonban bekövetkezett gyakori balesetekre.
A gázkészülék üzemeltetése egyben potenciális veszélyforrás is lehet, amennyiben a tulajdonos nem biztosítja a készülékek biztonságos működését, illetve nem tesz eleget törvényileg is előírt kötelezettségének.
Bár a földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény kötelezi az ingatlan tulajdonosokat
méretlen és mért gázvezeték és gázkészülék Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat elvégeztetésére, sajnos erről a lehetőségről a gázfogyasztók általában súlyos tragédiák bekövetkezése kapcsán a médiából értesülnek. A szükséges felülvizsgálatok elvégeztetésével, illetve a gázkészülék rendszeres karbantartásával a sajnálatos módon sokszor halállal végződő tragédiák megelőzhetőek lennének.

Forrás:
(14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az ingatlan tulajdonosa köteles
a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés
esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.)


Gyakori Veszélyforrások
A leggyakrabban előforduló veszélyforrások:
Elhasználódott csatlakozó, pincei illetve felszálló
gázvezeték
Égésbiztosítóval nem rendelkező készülék
Elhasználódás miatt tömörtelenné vált gázcsap, növényi alapú tömítések kiszáradása, gumis anyagból készült bekötőcsövek kiszáradása, eltörése, mely gázszivárgáshoz illetve súlyos esetekben gázrobbanás bekövetkezéséhez vezethet.
Gázkészülék szabálytalan telepítése, bútor szintje alatt való elhelyezés
Rendszeres karbantartás hiánya
Fokozott légzárású nyílászáról beépítése miatt oxigénhiányos állapot kialakítása, mely szén monoxid mérgezéshez vezethet.
A felülvizsgálat során minden esetben jegyzőkönyvet állítunk, melyből egy példányt a tulajdonos részére állítunk ki, így igazolni tudja, hogy eleget tett a törvényi előírásoknak!
Vissza a tartalomhoz