Gázipari felülvizsgálat - Víz, gáz, fűtés, klíma, szerelés, javítás, kazáncsere, fürdőszoba felújítás Budapest és Pestmegye!

Tartalomhoz ugrás

TÁRSASHÁZAK GÁZHÁLÓZATAINAK MŰSZERES MŰSZAKI - BÍZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA
MOBIL TEL: +36 (30) 992-9798


A belvárosi épületek nagy részében városi gázra szerelt gázvezetéket találhatunk. Ezek a gázvezetékek menetesen vannak szerelve, ami azt jelenti, hogy a rendszer idomokkal van összerakva kenderes tömítéssel (kóccal). A városi gáz esetében ez nem volt probléma, mert a városi gáz vizes volt, aminek hatására a kender megdagadt és így a tömítés hatásfoka megfelelő volt. Az 1970-es években a szolgáltató át állt földgázra. A földgáz nem vizes ezért a kender nem kapott nedvességet így ez kiszárad és nem tömít rendesen. A szivárgás így keletkezik. A nyomás alatt lévő gázvezetékekben 25 – 30 mbar nyomással szolgáltat a szolgáltató. Ha ilyen kis nyomáson szivárgás keletkezik, akkor ezek a vezetékek egy nyomáspróbát nem bírnák ki, mert ezt 500 mbar vagy 1500 mbar nyomáson végzik. Egy társasházi gázvezetékkel, ha nincs probléma, akkor a Fővárosi gázművek nem foglalkozik azzal milyen szerelési technológiával van szerelve a gázvezeték. Ezzel ellentétben, ha bármilyen jellegű hiba alakul ki, akkor már előírják a mai szerelési technológia alkalmazását vagy is az egybe függő hegesztett tömör gázvezetéket. A belvárosi épületekben, ha még nem cseréltek vezetéket az elmúlt 5-10 évben, akkor nagy a valószínűsége, hogy városi gázra szerelt vezetéket találunk. A másik lehetőség, esetleg ha a 60-as 70-es években cserélt, részben hegesztett és menetes kötésekkel összerakott, nem megfelelő korrózió elleni kezeléssel ellátott, vezetéket találunk. Ezeken a régi vezetékeken sokszor találunk szivárgást esetekben ömlést. A társasházak kezelőjének és ingatlan tulajdonosoknak törvény szabályozza, hogy az ingatlanban a csatlakozói gázvezetékek állapotát minimum ötévente ellenőriztesse. Társaságunk vállalja a gázvezetékek műszeres felülvizsgálatát. Ezen szolgáltatás része az alapvezeték és felszálló vezetékek állapotának ellenőrzése és a menetes kötések műszeres vizsgálata majd a mérési jegyzőkönyv kiállítása.

A műszeres felülvizsgálat menete:
A gázvezetéken történő bármilyen változtatáshoz szükséges jogosítványokkal rendelkezünk, valamint a Főv. Gázművek által javasolt szerelői jegyzékében szerepelünk. Gázvezeték szerelési tevékenység engedélyszámunk: a G/003803/2010.
A gázvezeték műszeres vizsgálatát az Önök által jelzett időpontban végezzük el, hogy a lakók otthon tartózkodása biztosított legyen.

Tisztelt Fogyasztók!
A gázvezeték 2 részre bontható (tulajdonviszonyilag)
Gáz-csatlakozó vezeték (Osztatlan közös tulajdon, a telekhatártól a
mérőórák előtti főelzáró csapig tart.(maga az elzáró is ide sorolandó) panellakás esetén, ahol nincs gázmérő, ott a gáztűzhely előtti főelzáró csap a végpontja.)
Fogyasztói gázvezeték (A gázmérőóra jobb oldali csonkjától a fogyasztói gázkészülékekig tartó vezetékszakasz. Panellakás esetén, a lakáson belüli fogyasztói főelzáró és a gáztűzhely közötti szakasz.)
Társasházak esetében  gáz-csatlakozó vezeték felülvizsgáltatása a közös képviselő hatáskörébe tartozik. A fogyasztói vezetékek és fogyasztói gázkészülékek felülvizsgáltatása, a tulajdonos feladata. A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat célja, hogy feltárjuk azon hiányosságokat, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a gázkészülék tulajdonosok élet és vagyonbiztonságát.

A felülvizsgálat során ellenőrizzük:
A csatlakozó és fogyasztói vezeték esetében
a gázvezeték elhelyezése, nyomvonala megfelel-e a törvényi előírásoknak
a gázvezeték műszaki állapotát, alkalmasságát, rögzítettségét, karbantartottságát és korrózióvédelmét
az oldható kötések külső tömörségét
használaton kívüli részek biztonságos lezárását
térszint alatti csatlakozó és fogyasztói vezetékek tömörségét

Gázkészülékek esetében:
A gázkészülék szakszerű elhelyezése, beüzemelése, rendszeres karbantartása, illetve a csatlakozó gázvezeték időszakos felülvizsgálata az elmúlt évek során előtérbe került, tekintettel az elsősorban fűtési szezonban bekövetkezett gyakori balesetekre.
A gázkészülék üzemeltetése egyben potenciális veszélyforrás is lehet, amennyiben a tulajdonos nem biztosítja a készülékek biztonságos működését, illetve nem tesz eleget törvényileg is előírt kötelezettségének.

Gyakori Veszélyforrások:
A leggyakrabban előforduló veszélyforrások:
Elhasználódott csatlakozó, pincei illetve felszálló vezetékek
Égésbiztosítóval nem rendelkező gázkészülékek
Elhasználódás miatt tömörtelenné vált gázcsap, növényi alapú tömítések kiszáradása, gumis anyagból készült bekötőcsövek kiszáradása, eltörése, mely gázszivárgáshoz illetve súlyos esetekben gázrobbanás bekövetkezéséhez vezethet.
Gázkészülék szabálytalan telepítése, bútor szintje alatt való elhelyezés
Rendszeres karbantartás hiánya
Fokozott légzárású nyílászáró beépítése miatt oxigénhiányos állapot kialakítása, mely szén monoxid mérgezéshez vezethet.

A felülvizsgálat során minden esetben jegyzőkönyvet állítunk, melyből egy példányt a tulajdonos részére állítunk ki, így igazolni tudja, hogy eleget tett a törvényi előírásoknak!
Forrás:
(14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Az ingatlan tulajdonosa köteles
a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés
esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.)Szolgáltatásainkkal állunk az Önök rendelkezésére.

Cégjegyzék szám: 01-09-972809
Adószám: 23589722-2-43
Otp Bank: 11722003-20164887
Cím: 1222 Budapest, Alsó Sas utca.21
2011 Hatásfok Hungári Kft. Minden jog fenntartva
Víz, gáz, fűtésszerelés
Vissza a tartalomhoz