TÁRSASHÁZI GÁZFELÜLVIZSGÁLAT - Víz-gáz-fűtés-klíma szerelés,gázvezeték szerelés, gázkészülék szerelés, gázkészülékek karbantartása.

Hívjon, hogy mielőbb segíthessünk!
Papp József +36 (30) 362-0320
Hétköznap; 8.00 óra - 18.00 óra között
E-mai: jpapp@hatasfokhungaria.hu


Gázvezeték tervezés és szerelésGázvezeték tömörrététel és javításEgyszerűsített gázkészülékcsereGázkészülék szerelés és javításEgyszerűsített gázkazán csereCírkó csere, javítás és felújításFüstgáz ellemzés, CO mérésSzénmonoxid riasztó szerelésTörvény által előírt gázfelülvizsgálatVízóra tervezés és mellékmérő csereVízszerelés, vízcsap csere, kádcsereZuhanykabinzuhanyfülke szerelésFűtéskorszerüsítés, beszabályozásFűtés javítás, mosás, beszabályozás

LAKOSSÁGI- IPARI - TÁRSASGÁZI
Víz-Gáz-fűtés-Klíma-Gázkészülék szerelés
Egyszerüsített gázkészülék csere
Tartalomhoz ugrás

TÁRSASHÁZI GÁZFELÜLVIZSGÁLAT

TÁRSASHÁZI GÁZFELÜLVIZSGÁLAT MOBIL TEL: +36 30 362-0320

Tisztelt Üzemeltető!
Ön nyilván tudja, azért csak a pontosítás miatt itt is megismételjük, hogy:

A teljes gázhálózatot csatlakozó (méretlen gázvezeték), fogyasztói (mért gázvezeték) valamint a gázvezetékhez csatlakoztatott gázkészülékeket 10 évenként az ipari gázkészülékeket évente kötelező Felülvizsgáltatni. E nélkül, például kár esetén, a biztosításukat nem tudják érvényesíteni.

A vizsgálatot nálunk megrendelheti!

A középületek gázfogyasztását általában egy ipari gázórával mérik. Ezek a gázórák a valós gázigénynél általában lényegese nagyobb lettek tervezve. A gázszámláik tartalmazzák az alapdíjat, és a fogyasztott gázmennyiséget. Az alapdíj a gázóra kapacitásához kötődik, ezért javasolt a gázigény átszámítása, a gázóra esetleges cseréje, amivel tetemes költséget lehet megtakarítani. Tapasztalataink szerint, a legkisebb óracsere esetén is ez minimum 400 000 Ft/ év megtakarítástól indul. Ha biztos akar lenni benne, hogy az Önök gázórája megfelelő méretű, és nem fizet- e túl sok alapdíjat, akkor egy gázhálózat állapotvizsgálata keretében ezt pluszban díjmentesen ellenőrizzük.

Vállaljuk  kazánházak, hőközpontok, nagykonyhák éséttermi technológiák telepítését, felújítását, korszerűsítését is.

Társasházak gázhálózatainak műszeres Gázipari Műszaki-Bíztonsági felülvizsgálata

A belvárosi épületek nagy részében városi gázra szerelt gázvezetéket találhatunk. Ezek a gázvezetékek menetesen vannak szerelve, ami azt jelenti, hogy a rendszer idomokkal van összerakva kenderes tömítéssel (kóccal). A városi gáz esetében ez nem volt probléma, mert a városi gáz vizes volt, aminek hatására a kender megdagadt és így a tömítés hatásfoka megfelelő volt. Az 1970-es években a szolgáltató át állt földgázra. A földgáz nem vizes ezért a kender nem kapott nedvességet így ez kiszárad és nem tömít rendesen. A szivárgás így keletkezik. A nyomás alatt lévő gázvezetékekben 25 – 30 mbar nyomással szolgáltat a szolgáltató. Ha ilyen kis nyomáson szivárgás keletkezik, akkor ezek a vezetékek egy nyomáspróbát nem bírnák ki, mert ezt 500 mbar vagy 1500 mbar nyomáson végzik. Egy társasházi gázvezetékkel, ha nincs probléma, akkor a Fővárosi gázművek nem foglalkozik azzal milyen szerelési technológiával van szerelve a gázvezeték. Ezzel ellentétben, ha bármilyen jellegű hiba alakul ki, akkor már előírják a mai szerelési technológia alkalmazását vagy is az egybe függő hegesztett tömör gázvezetéket. A belvárosi épületekben, ha még nem cseréltek vezetéket az elmúlt 5-10 évben, akkor nagy a valószínűsége, hogy városi gázra szerelt vezetéket találunk. A másik lehetőség, esetleg ha a 60-as 70-es években cserélt, részben hegesztett és menetes kötésekkel összerakott, nem megfelelő korrózió elleni kezeléssel ellátott, vezetéket találunk. Ezeken a régi vezetékeken sokszor találunk szivárgást esetekben ömlést. A társasházak kezelőjének és ingatlan tulajdonosoknak törvény szabályozza, hogy az ingatlanban a csatlakozói gázvezetékek állapotát minimum ötévente ellenőriztesse. Társaságunk vállalja a gázvezetékek műszeres felülvizsgálatát. Ezen szolgáltatás része az alapvezeték és felszálló vezetékek állapotának ellenőrzése és a menetes kötések műszeres vizsgálata majd a mérési jegyzőkönyv kiállítása.

A műszeres felülvizsgálat menete:

A gázvezetéken történő bármilyen változtatáshoz szükséges jogosítványokkal rendelkezünk, valamint a Magyar Engedélyezési kormányhivatal szerelői jegyzékében szerepelünk. Gázvezeték és gázkészülék szerelési tevékenység jogosultságunk:
"Papp József G/003803/2014. Gázvezeték és gázkészülékszerelő Mester, Gázipari Műszaki - Biztonsági Felülvizsgáló "

A gázvezeték műszeres vizsgálatát az Önök által jelzett időpontban végezzük el, hogy a lakók otthon tartózkodása biztosított legyen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forrás:
(
14116 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések mûszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:


Az ingatlan tulajdonosa köteles
a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – m
űszaki-biztonsági felülvizsgálatát
az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megel
őzően üzembe helyezett felhasználói berendezés
esetében az els
ő műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték m
űszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését
megel
őzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő
10. évben és ezt követ
ően 10 évente elvégeztetni.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szolgáltatásainkkal állunk az Önök rendelkezésére.


 

Vissza a tartalomhoz